<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> technische info "rollend materiaal"

403202 : NMBS type 93